Задачата "Добри числа" работи само със C++

Задачата “Добри числа” работи само със C++ и не приема Java input.

Би ли оставил условието на задачата?

Коригирахме задачата, сега би трябвало да приема решения с Java.

2 Likes