C# Is a list sorted?

Здравейте,

рeшавам задачата в C# от темата Array в Рreparation-Модула, но когато пусна кода в judge-системата получавам Wrong Answer и 0 точки.

Как да видя Inputs, за да си открия грешката.

Някой може ли да помогне?
Благодаря много :slight_smile:

Ето и резултатите с кода :

Test case #1: Wrong Answer [0.03 s, 13.9 MB]
Your output (clipped)
True
True
False
Test case #2: Wrong Answer [0.03 s, 13.9 MB]
Your output (clipped)
True
True
True
False
True
Test case #3: Wrong Answer [0.03 s, 13.9 MB]
Your output (clipped)
True
True
True
False
True
False
True
Test case #4: Wrong Answer [0.03 s, 13.9 MB]
Your output (clipped)
True
True
False
True
True
True
Test case #5: Wrong Answer [0.03 s, 13.9 MB]
Your output (clipped)
False
False
False
False
True

int N = int.Parse(Console.ReadLine());
int p = 0;
do
{
p++;
string list1 = Console.ReadLine();
string[] arrList_1 = list1.Split(’,’);
int[] numbersList = new int[arrList_1.Length];

      for (int i = 0; i < numbersList.Length; i++)
      {
        numbersList[i] = int.Parse(arrList_1[i]);
      }
      for (int i = 0; i < numbersList.Length - 1; i++)
      {
        if (numbersList[i] > numbersList[i + 1])
        {
          Console.WriteLine("False");
          break;
        }
        else if (numbersList[i] < numbersList[i + 1])
        {
          continue;
        }
      }
      if (numbersList[numbersList.Length - 2] <= numbersList[numbersList.Length - 1])
      {
        Console.WriteLine("True");
      }
    } while (p<N);

Няма нужда от това:
if (numbersList[numbersList.Length - 2] <= numbersList[numbersList.Length - 1])
{
Console.WriteLine(“True”);
}

Изнеси отговора извън loop-овете. Вътре в loop-овете сет-ваш стойността, иначе както е сега ще принтира по повече от 1 ред понеже го върти. И извън лооп-а принтираш true или false (което се е сет-нало) .
Ако пак не става пиши
П.С. По-лесно става с for loop. while loop се ползва когато не знаеш колко пъти ще се върти , а тук се задава предварително

1 Like

Благодаря Ти за ценните насоки.
Добавих една bool променлива и стана. :slight_smile: