C# Fundamentals: Practical tasks

Здравейте!
Имам нужда от малко помощ. Judge ми дава 80/100 и не мога да разбера къде бъркам. Това е кодът ми https://pastebin.com/RJqswnmB. Задача 2 от подготовката за array. Поставям и условието. Reverse Number

Description

Write a method that reverses the digits of a given decimal number.

Input

  • On the first line you will receive a number

Output

  • Print the given number with reversed digits

Sample tests

Input Output
256 652
123.45 54.321

Много Ви благодаря!
Поздрави

Здравей, Георги! Според мен трябва input-а да ти идва като string или char, защото в този случай, когато идва като число, в конкретния случай double, прецизността е до 15-16 знак след десетичната запетая и ако ти подадат например 1.123456789123456789123456789 ще ти върне 8654321987654321.1 и ще изреже останалите цифри. А това е моето решение: https://pastebin.com/BapuFmd7.

1 Like

Здравей! Много ти благодаря, сега ще го поправя и ще пробвам така. Честно казано, гледайки твоя код, разбрах как да си улесня живота многократно, за което отново ти благодаря :pray:

1 Like

Update! Даа, така стана, 100/100! Адмирации!

1 Like