задача Bottle Deposit

preparation

#1

https://judge.telerikacademy.com/problem/00104bottledeposit

колеги слагам този код и само 2 от тестовете ми минавам :

let args1 = +gets();
let args2 = +gets();
print(args1 * 0.1 +
args2 * 0.25);


#2

Здравей,
" No such problem" това ми излиза от линка който си дал. Виж дали не е друг линк.


#3

същия е линка от workshop 1 ,задача Bottle Deposit


#4

Здравей,
Виж дали не трябва да има форматиране при изход


#5

Разбрах :slight_smile: нямам достъп до workshop-a за съжаление, за да тествам, но при моето решение на задачата съм форматирал резултата до 2 знака след десетичната запетая с toFixed метода и това е единствената разлика, която виждам. Ето виж решението ми: https://pastebin.com/KR4zaLKQ


#6

Благодаря , стабилен си. Все едно 3.5 е различно от 3.50 :unamused: .


#7

Не искам да те разочаровам, но е различно за judge :smile:


#8

There is few options, non worked for me till now: Math.abs (works, but the zero’s after the comma do not display). Bigdecimal (did not fully test it yet). Toprecision (does not work with Java). My code so far:

public class rectangle{
public static void main (String args[]){
Double first = (10 * 0.10) + (10 * 0.25);
Double second = (3 * 0.10) + (2 * 0.25);
System.out.println (Math.abs(first));
System.out.println (Math.abs(second));

}

}

Any advice? благодаря


#9

Hello,

You can use:

System.out.printf("%.2f%n", variable);

To print the solution with two digits after the decimal point.

Keep in mind that you have to use the Scanner class to receive input from the user, then calculate the total sum and print it.

Good luck!

Regards,
Petar


#10

Thank you so much!!