Biggest Prime Number

Здравейте ! Условието на задачата е следното:
Write a program that finds all prime numbers in the range [ 1 ... N ]. Use the [Sieve of Eratosthenes] algorithm. The program should print the biggest prime number which is <= N .
Получавам 50/100 , като на всички 5 грешни ми дава Invalid Return. Кодът ми работи, въпреки че не съм използвал Решето на Ератостен за намиране на простите числа - https://pastebin.com/GqjgfaAk . Интересува ме дали факта, че не съм решил задачата по дадения в условието начин , е причината да не получавам 100/100. Благодаря предварително !!!

Здравей,
системата за проверка сравнява крайния отговор, независимо от начина на имплементация. Помисли дали обхващаш всички гранични случаи.

1 Like

Здравей,

Не съм търсил грешка в твоето решение, ами по-скоро погледнах в интернет и намерих статия, което ще ти свърши работа.


Разгледай вторият пример: Find Prime Numbers Between 1 to n, като с минимални промени ще я пригодиш към това, което се търси. Не искам да казвам какво е точно, за да помислиш малко и ти.
Много е лесно, но ако все пак се затрудниш пиши с допълнителни въпроси.

Успех!

1 Like

Много благодаря !

1 Like