Biggest of Three - помощ

Здравейте, имам проблем със задачата. Когато я рънвам в интелиджей, всичко си работи, но когато я събмитна в сайта, ми отчита wrong answer.
Ето го условието: Write a program that finds the biggest of three numbers.
Това е моят код:
import java.util.Scanner;

public class Main {

public static void main(String args[])
{
  int num1, num2, num3;
  Scanner in = new Scanner(System.in);
  num1=in.nextInt();
  num2=in.nextInt();
  num3=in.nextInt();
  if (num1 > num2 && num1 > num3)
    System.out.println(num1);
  else if (num2 > num1 && num2 > num3)
    System.out.println(num2);
  else if (num3 > num1 && num3 > num2)
    System.out.println(num3);
  else
    System.out.println("The numbers are same.");
}

}

Защото последният ред ти е грешен , в outputa никъде не пише , че се иска да излиза такъв текст. (the numbers are same.)
Смени го с , примерно, System.out.println(num1);

1 Like

Да, това беше проблемът, благодаря!

1 Like