Biggest of Five

preparation
judge

#1

73528645_460169927955505_5687591475152420864_n

///////////////////////////////////////
let input = [

‘-131’,’-133’,’-132’,’-129’,’-134’

];

let print = this.print || console.log;

let gets = this.gets || ((arr, index) => () => arr[index++])(input, 0);

let a = Number(gets())

let b = Number(gets())

let c = Number(gets())

let d = Number(gets())

let e = Number(gets())

if(a > b && a > c && a > d && a > e){

print(a)

}else if(b > a && b > c && b > d && b > e){

print(b)

}else if(c > a && c > b && c > d && c > e){

print©

}else if(d > a && d > b && d > c && b > e){

print(d)

}else{

print(e)

}

Нямам идея защо Judge не ми приема решението, ако някой може да помогне ще съм благодарен :slight_smile:


#2

Привет! Мисля че джъджа е пуснал две еднакви числа. В този случай нито един от if стейтмънтите не е верен и следователно принтира числото “e”, което всъщност не е най-голямото.