Проблем със задачата Biggest of Five

Здравейте,
стигнах до задачата Biggest of Five, със условие Write a program that finds the biggest of 5 numbers, using only 5 if statements.
Кодът работи правилно, но въпреки това Judge ми дава 0 точки и не го приема.

Biggest of Five - Pastebin.com сега излиза ли?

Първите 4 if ти проверяват дали num1 , num2 , num3 или num4 е най-голямото.
Taka че, си мисля, че не е нужно да проверяваш дали 5тото е най-голямо , тъй като ако не е
никое от първите 4 следователно е 5тото.
Демек смени реда:
else if (num5 > num1 && num5 > num2 && num5 > num4 && num5 > num3){
System.out.println(num5);
}

с:

else {
System.out.println(num5);
}

1 Like

Прие го, благодаря много!

1 Like