Biggest of Five [Java]


https://learn.telerikacademy.com/judge/problem/44?contestId=176&courseId=35&languageId=34
Някой може ли да ми каже защо 5тия тест не минава, каква валидация пропускам ?

Здравей,
При изпринтирването на числото ,го превръщаш от double в int
System.out.println((int)max);
което означава , че ако подадеш например 2.5 и го превърнеш в int , всичко след точката ще се изгуби и ще изпринтираш само 2, което на своя страна е грешен резултат. Опитай се да намериш начин как да провериш числото дали е цяло и в този случай да го закръгляш до нулевия знак, а ако не е да си го изпринтирваш цялото реално число.

Ясно, остана само 9 тия тест.

Здравей,
накрая преди принтирането проверката ти трябва да е дали max == (int)max, а не дали е четно:)
Успех!

е нали това е деление с остатък, ако има остатък не е цяло число. не би ли трябвало да ми върне 117 вместо 117.0

х%2 = остатъка при деленето на х с 2. Възможните стойности са 0 и 1.
Ако х%2 = 1 , значи, че х е нечетно и ако x%2 = 0, значи х е четно.
В твоя случай тестът не минава защото 117%2 = 1 и влиза в else, обаче тази проверка за четно или нечетно число така или иначе няма нищо общо с условието на задачата, където if /else-a трябва да прави разлика между цяло или дробно число, a не четно/нечетно.