Balanced Numbers


#1

Привет Колеги,
малко помощ за задача Balanced Numbers- Mock Exam-1.
Не се сещам как да я подкарам…


#2

Здравей колега,
имаме няколко условия, които трябва да вземем под внимание:

1.Създаваме променлива в която ще пазим сумата на балансираните числа.
2. По условие не знаем колко числа ще четем, значи ще ни трябва while или do while циъкл.
3. Вътре в цикъла, четем трицифрени числа (тук имаме поне две опции, да ги четем като string или като int):
Взимаме първият и последният индекс, парсваме ги към int, сумираме ги и ги сравняваме дали са равни на средният индекс.
Ако са равни увеличаваме сумата със стойността на даденото число (може да го пазим в отделна променлива или както ни е удобно ).

Всичко това го повтаряме докато не получим небалансирано число, щом разберем че е такова илизаме от цикъла и принтираме сумата.

Успех.