Array sort - задача

Имам проблем с тази задача. При моето решение с първи инпут, изкарва правилният отговор. Но сменя ли инпута, не изкарва никакви числа.
https://pastebin.com/maDpzgkR

Hi. https://pastebin.com/TdBP4K3k

1 Like

и любимото ми: сортиране по 2 критерия:

arr.sort((a, b) => a.crit1 - b.crit1 || a.crit2 - b.crit2 )

1 Like

Благодаря ви! :slight_smile:

1 Like