Array Sort Проблем

Array Sort Проблем
0

Здравейте,
На тази задача ми гърми на последните 2 проверки и не знам защо.
https://pastebin.com/fHBFwf9z - кода към задачата

wrongAnswer

Проблема е, че не взимаш предвид отрицателните числа. В тест 11 има отрицателни. Може да го оправиш като ако промениш условието в if - a:
if(i != 0) {
positiveInt.add(i);
} else {
equalsNull.add(i);
}