Array Sort need support

Здравейте. Моля за малко съдействие с тази задача:
Given an array integers, write a program that moves all of the zeroes to the end of it, while maintaining the relative order of the non-zero elements.

Input

Read from the standard input:

 • There is one line of input, containing N amount of integers, seperated by a comma (",")

Output

Print to the standard output:

 • There is one line of outpit, containing the sorted integers, seperated by a comma (",")

Дава ми 80 % и послените 2 теста не минават. Решила съм я по този начин и се опитвам да открия къде греша. Това е моят код:

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class ArraySort {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  String input = scanner.nextLine();

  String[] numbersAsString = input.split(",");
  int[] nums = new int[numbersAsString.length];
  int[] otherNums = new int[nums.length];
  int position = 0;
  StringBuilder positiveNumbers = new StringBuilder();
  StringBuilder zeros = new StringBuilder();

  for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
    nums[i] = Integer.parseInt(numbersAsString[i]);
    if (nums[i] > 0) {
      otherNums[position] = nums[i];
      positiveNumbers.append(nums[i]).append(",");
      position++;
    }
  }
  for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
    if (nums[i] == 0) {
      otherNums[position] = nums[i];
      zeros.append(nums[i]).append(",");
      position++;
    }
  }
  if (zeros.charAt(zeros.length() - 1) == ',') {
    zeros.deleteCharAt(zeros.length() - 1);}
  }
  System.out.print(positiveNumbers);
    System.out.print(zeros);
  }
}

Благодаря предварително. :slight_smile:

Здравей,
Прави ми впечатление, че ти приемаш че числата са или 0, или положителни, не разглеждаш случай когато са отрицателни, а в условието се казва “non-zero elements.” доколкото видях,

Поздрави,

2 Likes

Мина 100/100. Благодаря много за съвета. Промених само условието да са различни от нула и нула. Ето го и решението:

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class ArraySort {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  String input = scanner.nextLine();

  String[] numbersAsString = input.split(",");
  int[] nums = new int[numbersAsString.length];
  int[] otherNums = new int[nums.length];
  int position = 0;
  StringBuilder positiveNumbers = new StringBuilder();
  StringBuilder zeros = new StringBuilder();

  for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
    nums[i] = Integer.parseInt(numbersAsString[i]);
    if (nums[i] != 0) {
      otherNums[position] = nums[i];
      positiveNumbers.append(nums[i]).append(",");
      position++;
    }
  }
  for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
    if (nums[i] == 0) {
      otherNums[position] = nums[i];
      zeros.append(nums[i]).append(",");
      position++;
    }
  }
  if (zeros.charAt(zeros.length() - 1) == ',') {
    zeros.deleteCharAt(zeros.length() - 1);}
  
  System.out.print(positiveNumbers);
    System.out.print(zeros);
  }
}

Приятен уикенд :slight_smile:

2 Likes