Array Search Проблем със задача (Java)

Много ми е интересно, защо гърми… грешка не виждам. Ще се радвам да помогнете:)

Също така ми е интересно има ли друг начин за предаване на решенията - начин който да ми позволява да си копирам целия код и да го пейстна в judge а не всеки път да импортвам неща над класа и да внимавам дали ще хвана последните 2 скоби или не…

Каква е задачата?