Array Input

Array Input
0

Здравейте,
Kой е правилният начин в judge да дръпна масив от input? Целта ми е всички числа от Input да ги вкарам в масива arr- see link below. Моят начин работи в VSC, обаче не и в judge. Как мога да дръпна масива без да използвам input функцията в кода?

https://pastebin.com/HsXqXytb

В случаите, когато това е резонно, условието ще изглежда нещо такова:
“На първия ред е числото N, на следващите N реда ще са числата”.
Като цяло в условието и в дадените примери ще има дстатъчно инфо как изглежда input-a, аз лично не съм срещнал нито една задача в която примерния инпут да се различава от този, кото judge ще подаде, така че ако виждаш в примера инпут (/n значи нов ред) “7,/n9,/n12” значи със сигурност имаш 3 gets()-a, които чакат да ги присвоиш., ако в примера са ти на 1 ред, значи имаш само един gets()