Arithmetics C#

Moже ли насоки защото не успявам да я реша тази задача. Toва условие как да го изразя ? The result of a powered to b.

 • The sum of a and b

 • The difference when a is subtracted from b

 • The product of a and b

 • The remainder when a is divided by b

 • The result of a powered to b

  {

   int a = int.Parse(Console.ReadLine());
  
   int b = int.Parse(Console.ReadLine());
  
   int x = a + b;
  
   int y = a - b;
  
   int z = a * b;
  
   int w = a % b;
  
   Console.WriteLine($"{x}");
  
   Console.WriteLine($"{y}");
  
   Console.WriteLine($"{z}");
  
   Console.WriteLine($"{w}");
  

  }

}

Степенуване Math.Pow()?

1 Like

Това не е Java :upside_down_face:

pow(a,b);
Можеш да опиташ и с цикъл от 1 до b, като, всеки път, умножаваш резултата с а (result = result * a)
:smiley:

Благодаря!

1 Like

Знам, че не е Java.
Момичето се чудеше какво означава условието на задачата.