Alpha Java Preparation - Signal from Space

Здравейте,

Опитвам се да реша следната задача:

Signal from Space

One day a signal from space was registered. Scientists managed to record the signal as a sequence of N symbols. It turned out that due to a technical difficulty some symbols have been repeated. Help the scientists by writing a program which removes consecutive repetitions of symbols, decoding the message.

Input

Input data is read from the standard input

  • On the only input line, a message is given

Output

Print to the standard output

  • Print the decoded message

Constraints

  • The length of the message will be no more than 10000 symbols
  • Message consists of digits and Latin letters (upper and lower case)

Sample tests

Input

Hello

Output

Helo

Input

hoboobbo422222Aaao

Output

hobobo42Aao

Преработих кода си няколко пъти докато стигна до това положение: import java.util.Scanner;public class SignalFromSpace { public static v - Pastebin.com

Въпреки това резултатът ми излиза верен на 55%. Може ли някой да подаде една ръка, тъй като сама не успявам да открия грешката си?

Благодаря предварително!

Може би, защото не си му казала за дължината <= 10000? Това от изпита от 9 ли е?

Не, това е задача от подготвителния курс за Алфа програмата

Здравей,
пробвай така Signal from Space - Pastebin.com (нямам judge и не знам дали ще стане 100/100)

Здравей,
логиката ти е малко наобратно (ако текущият символ е различен от предходния, принтирай предходния) и изпускаш доста кейсове, в които ти подават само еднакви символи, или пък се повтарят крайните символи.

Пробвай да дебъгнеш с hellooo, което в момента ще ти отпечата само hel
Или пробвай с инпут oooooo , което нищо няма да ти отпечата, и виж как да оправиш логиката.

Успех и пиши пак, ако не успееш да го нагласиш :slight_smile:

Благодаря много, прие го на 100%. Ще разгледам подробно решението ти

Благодаря!

Здравей,

Ето прегледай и моя код с RegEx, не знам дали си се срещала с тях, но е доста кратко решение.

Приятен ден!

1 Like