Alpha 47 C# - Course Preparation - Methods

@Team

двата линка за учене в раздел Methods сочат към едно и също място. Вероятно сте имали друго намерение. Поздрави

Здравей,

Благодарим ти за подадения сигнал. Линкът за документацията вече е редактиран и сочи към правилното място.

Поздрави,
Калоян

1 Like