Проблем със задача 7 Interest C#

Здравейте, имам проблем със закръгляването на резултата до втората цифра.

Условие на задачата:

Interest

You have deposited a sum into your bank account for 3 years. The bank has announced an interest of 5% per year. Each time the interest is calculated and added to your deposit. You have to calculate the amount in your deposit for each year.

Input

 • On the only line you will receive a number (n) with the sum deposited

Output

 • You should print the amount in your deposit for each of the 3 years

Constraints

 • You must print the number with two numbers after the decimal point. The rules of math for rounding apply here

Input

1000

Output

1050.00
1102.50
1157.63

Input

2000

Output

2100.00
2205.00
2315.25

ето ти примери как да форматираш double или float:

String.Format("{0:0.00}", 123.4567);   // "123.46"
String.Format("{0:0.00}", 123.4);     // "123.40"
String.Format("{0:0.00}", 123.0);     // "123.00"

би трябвало да ти свършат работа

Благодаря за примерите, но не ми закръгля както се очаква в задачата.
Console.WriteLine(Math.Round(sumYear3, 2));
При резултат 1157.625
ми връща 1157.62
вместо 1157.63 както очаква на изход.

Пробвай да добавиш параметър MidpointRounding.ToPositiveInfinity на Math.Round()

Math.Round(sumYear1, 2, MidpointRounding.ToPositiveInfinity)

Като също така трябва да използваш и форматиране каквото е дал @dimitrov.plam

Ще ме извиниш за следващите писания.
Хубаво е че благодариш, но може и да напънеш малко сивото вещество. Ако не си разбрал какво съм ти писал, поразтърси се. Виж го що за дзвер е тоя формат. А иначе ще ти покажа (ще ти смеля :slight_smile: ) какво имах предвид.

using System;

namespace Interest
{
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());
    double sumYear1 = n * 0.05 + n;
    double sumYear2 = sumYear1 * 0.05 + sumYear1;
    double sumYear3 = sumYear2 * 0.05 + sumYear2;    Console.WriteLine("{0:0.00}", sumYear1);
    Console.WriteLine("{0:0.00}", sumYear2);
    Console.WriteLine("{0:0.00}", sumYear3);
  }
}
}

Адекватно… Човекът е нов, не е разбрал, трудно му е.
Ако не си готов да помагаш и се изнервяш когато някой не е разбрал нещо, защо изобщо тръгваш да помагаш???

1 Like

Може да съм в грешка, затова първо се извиних. Написах така предния пост защото останах с впечатление, че изобщо не се е замислил върху това което предложих, тъй като не е решение на проблема му.

Много благодаря. Знанията ми са минимални и ми е много трудно да разбера примери, който изобщо не са от подготвителния курс. Най-вероятно ще имам още много въпроси за елементарни неща.

1 Like