5. Is a List Sorted? C#

Здравейте,

От няколко часа мъча задачата “Is a List Sorted?”. Успях да скалъпя следното: https://pastebin.com/Y7TJeCU3. В моята конзола работи както се очаква, отговаряйки на условията на задачата. На Judge обаче не му харесва бъобще, и получавам 0/100.

Бих се радвал на всякаква обратна връзка.

Is a List Sorted?

Write a program that checks if a list is already sorted. For a list to be sorted, the next element must NOT be smaller than the previous one.

Input

 • On the first line - you will receive a number N .
 • On the next N lines, you will receive a list of numbers, separated by a comma

Output

 • There are N lines of output
 • for each list you receive, print ‘true’ if sorted or ‘false’ otherwise.

Constraints

 • 1 <= N <= 10
 • 1 <= list.length <= 20

Input

3
1,2,3,4,5
1,2,8,9,9
1,2,2,3,2

Output

true
true
false

Здравей,
за съжаление не мога да рънна кода някъде, за да тествам, но в този метод isSorted, ако примерно ти подадат 1,1,1, няма ли да го върнеш като false
или примерно 1,2,2,3,4 ?


static public bool isSorted(int[] array)
    {
      bool sorted = true;
      for (int i = 0; i < array.Length - 1; i++)
      {
        if (array[i] < array[i + 1])
        {
          continue;
        }
        else
        {
          sorted = false;
        }
      }
      return sorted;

    }`

примерно да стане


if (array[i] <= array[i + 1])
  {
   continue;
  }

също можеш да съкратиш метода така, че ако изобщо влезе в else-a , да излиза от метода веднага и да връща този false, вместо да минава през цялата останала поредица :slight_smile:

Успех!

1 Like

Привет,

Благодаря ти за помощта! Добавих break и ‘=’ там където препоръча, но пак ми даваше 0/100.

След това забелязах, че в условието на задачата output-а “true” и “false” са с малка буква… Добавих един прост .ToLower() и светна 100/100 :rofl:

Хубав ден!