05. "Good" Numbers C#

Здравейте,
Може ли малко помощ със следната задача:

“Good” numbers

Description

Ivancho considers a number to be “good”, if it can be divided by each of its digits.
For example:

  • 13 is not “good”, because it cannot be divided by 3;
  • 36 is “good”, because it can be divided both by 3 and 6;
  • 102 is “good” - can be divided by 1 and by 2;
  • 103 is not “good” - cannot be divided by 3;
    Help Invancho by writing a program, which counts the “good” numbers between number A and number B (inclusive).

Input

Read from the standard input the numbers A and B received on one line, separated by space.

Output

Print to the standard output the count of “good” numbers.
#Constraints

  • 1 <= A <= B <= 100000

Examples

Input

1 10

Output

10

Explanation - between 1 and 10 there are 10 “good” numbers

Input

42 142

Output

29

Input

256 768

Output

50

using System;using System.Linq;namespace _05._Good_numbers{ class P - Pastebin.com - Това е решението ми, разгледах и други теми, но се обърках

Благодаря

1 Like

Проверката дали числото се дели на числата му без остатък вместо в while цикъл опитай с for loop и числото като стринг и после каствай на целочислен тип.С един брояч вътре броиш дали се дели на всички числа,ако броячът е по-малко то дължината на числото,като стринг значи не се дели на някое число съответно isValid ще е false.

1 Like

@zeer, благодаря много за насоките. Така стана наистина, доста по-лесно ми беше :slight_smile:

Поздрави,

1 Like

@mar.toncheva

Бях зациклил на задачата и погледнах във форума. Промених само две неща на кода ти и го одобри.

  1. bool isValid = true; сега е в началото на фор луупа (иначе остава false, ако предишното число е било false)

  2. if (digit == 0 || i % digit == 0) i вместо currentNum (иначе проверява делението само върху остатъците от i, които са currentNum, а не върху цялото число)

1 Like

т.е. благодаря :slight_smile:

1 Like

И аз благодаря, аз също поциклих доста на задачата… Сега имам и двата варианта :slight_smile:

1 Like

Здравейте,тази задача от подготвителните на телерик ли е или е от друго място?
Също можете ли да споделите вашите решения за да видим различни подходи,ето моето:

Здравей,

Задачата е от подготвителния модул, да, преди започване на Алфа програмата.
Подходих първо по описания горе начин, но малко се обърках, затова послушах zeer и опитах друг вариант със стринг. Беше ми по-лесно и се получи по-бързо.

До колкото разбирам във форума е добре да се коментират по-скоро насоки за самите задачи, за да се опитаме сами да стигнем до някакво решение, но аз също предпочитам понякога да разгледам други решения, за да науча дори нещо различно или точно както казваш да видя друг подход.

Ето и другото решение все пак: using System;namespace _05._Good_numbers{ class Program { - Pastebin.com , но ако има проблем с даването на решения, предполагам някой от екипа ще се намеси :slight_smile:

Поздрави,

1 Like