Alpha Preparation   General


Workshop points (4)
По-сложни задачи (2)
Приети курсисти в година 2019та (1)
Следващо обучение (6)
.NET разработка с ОС различна от Windows? (2)
Python обучение (4)
Cognitive Test (10)
Мога ли да отпадна по време на програмата, ако не се представя добре на текущото оценяване? (3)
Как мога да си възстановя профила? (10)
Подходящо ли е обучението за мен, ако нямам опит в програмирането? (2)
Как и кога мога да кандидатствам? (1)
Какво представлява програмата Telerik Academy Alpha? (1)
Каква е продължителността на обучението? (1)
Каква е заетостта ми по време на програмата? (1)
Кога ще е следващият прием за Telerik Academy Alpha .NET/JavaScript/Java/Java+Android? (1)