Alpha Preparation   Exams


About the Exams category (1)
Java Alpha New Entrance Exam 20 Aug (19)
Mock Exams (3)
KaspichanNumbers (19)
Има ли възможност за смяна на датата на изпита за JavaScript Alpha академията? (4)
JavaScript Alpha Juli 2019 - изпит (3)
Моck Exam 2 Задача "Kaspichan Numbers" (3)
Молба за служебно прехвърляне .NET -> QA (2)
Mock Exams (8)
IR (key error) (3)
UX/UI Alpha program (2)
Дати за изпити за Telerik Academy Alpha - Java & QA (2)
Изпращане на домашно към лекцията "Разработка на игри - Урок 15 [26-27.01.2019]" (3)
JavaScript входен изпит ( 2 ) (26)
За изпита (6)
Записване за входен изпит JavaScript (3)
Входен Изпит - ниво на трудност на всяка задача (4)
Exam with Python (6)
Изпит за Telerik Academy Alpha (3)
Mock Exams (1)