Alpha Preparation   Exams


About the Exams category (1)
Early Bird exam (7)
Изпит 25.11 .NET (5)
Изключване на лаптоп повреме на входен изпит (2)
Cognitive exam ( 2 3 ) (45)
Early bid exam .NET (3)
Cognitive Test (4)
Early Bird Exam JS October 09 (2)
Exams (5)
Mock Exams (4)
Entance Exam (5)
Java Alpha New Entrance Exam 20 Aug ( 2 ) (30)
Mock Exams (3)
KaspichanNumbers (19)
Има ли възможност за смяна на датата на изпита за JavaScript Alpha академията? (4)
JavaScript Alpha Juli 2019 - изпит (3)
Моck Exam 2 Задача "Kaspichan Numbers" (3)
Молба за служебно прехвърляне .NET -> QA (2)
Mock Exams (8)
IR (key error) (3)
UX/UI Alpha program (2)
Дати за изпити за Telerik Academy Alpha - Java & QA (2)
Изпращане на домашно към лекцията "Разработка на игри - Урок 15 [26-27.01.2019]" (3)
JavaScript входен изпит ( 2 ) (26)
За изпита (6)
Записване за входен изпит JavaScript (3)
Входен Изпит - ниво на трудност на всяка задача (4)
Exam with Python (6)
Изпит за Telerik Academy Alpha (3)
Mock Exams (1)