JavaScript Preparation Materials [Materials] (1)
Какво представлява програмата Telerik Academy Alpha? [General] (1)
Каква е продължителността на обучението? [General] (1)
Предлагате ли онлайн/дистанционна форма на обучение? [General] (1)
Каква е заетостта ми по време на програмата? [General] (1)
Кога ще е следващият прием за Telerik Academy Alpha .NET/JavaScript/Java/Java+Android? [General] (1)